Projekt INNOCHEM zakończony

We wrześniu tego roku, Saponlabs zakończył realizację grantu "Opracowanie serii szamponów naturalnych bez dodatku syntetycznych surfaktantów, szczególnie SLS i SLES" w ramach Programu sektorowego INNOCHEM, finansowanego ze środków Działania 1.2 (Sektorowe programy B+R POIR 2014-2020).

W ramach projektu nasz zespól prowadził badania nad opracowaniem serii naturalnych kosmetyków, w szczególności szamponów, wolnych od syntetycznych surfaktantów, takich jak sól sodowa siarczanu laurylowego (SLS) i jego oksyetylowanego analogu – SLES. W czasie realizacji programu naukowego badane były m.in. właściwości fizyko-chemiczne naturalnych sufraktantow, ze szczególnym uwzględnieniem saponin, jako naturalnych alternatyw dla syntetycznych środków zmniejszających napięcie powierzchniowe. Obecnie we współpracy z naszymi szwajcarskimi partnerami prowadzimy testy szamponów oraz innych kosmetyków, które zostały stworzone w ramach realizacji projektu. W najbliższym czasie zaprezentujemy serię nowych kosmetyków stworzonych na podstawie badań prowadzonych w projekcie INNOCHEM.

logo eu1