Współpraca SaponLabs z dwoma Wydziałami Politechniki Warszawskiej

W ramach realizacji grantu INNOCHEM POIR.01.02.00-00-0005/16 "Opracowanie serii szamponów naturalnych bez dodatku syntetycznych surfaktantów, szczególnie SLS i SLES" SaponLabs prowadzi intensywną współpracę naukową z Politechniką Warszawską. W jej ramach zrealizowano już 10 prac inżynierskich i magisterskich. Kolejne 8 jest w trakcie realizacji !

Prace inżynierskie:

•    Opracowanie metody wykrywania saponin w ekstraktach roślinnych (2017)

•    Badanie wpływu saponin z Saponaria officinalis oraz Gypsophila paniculata na monowarstwy Langmuira (2017)

•    Badanie wpływu fazy rozwojowej na zdolności pianotwórcze ekstraktów z Saponaria officinalis (2017)

•    Rozdzielanie saponin techniką planarnej elektroforezy żelowej (2017)

•    Solubilizacja substancji o charakterze niepolarnym za pomocą saponin (2018)

•    Analiza i dobór warunków suszenia rozpyłowego ekstraktów roślinnych (2018)

•    Opracowanie metody charakteryzacji składu ekstraktów z mydlnicy lekarskiej z zastosowaniem planarnej elektroforezy żelowej (2018)

•    Porównanie profili saponinowych w ekstraktach uzyskanych z różnych organów mydlnicy lekarskiej (2018)

•    Zdolności pianotwórcze ekstraktów roślinnych bogatych w saponiny (2018)

Prace magisterskie:

•    Badanie aktywności powierzchniowej ekstraktów z Saponaria officinalis (2017)

•    Aktywność powierzchniowa wodnych wyciągów z roślin bogatych w saponiny (w toku)

•    Oddziaływanie saponin z mydlnicy lekarskiej z modelowymi błonami biologicznymi (w toku)

•    Wspomaganie układu konserwującego wybranych formulacji kosmetycznych przez ekstrakty z owocu jarząbu pospolitego i kory wierzby (w toku)

•    Charakteryzacja ekstraktów roślinnych zawierających saponiny z zastosowaniem planarnej elektroforezy żelowej (w toku)

•    Opracowanie metody badania ekstraktów mydlnicy lekarskiej za pomocą SFC-ESI MS (w toku)

•    Porównanie wpływu saponin z mydlnicy lekarskiej i syntetycznych surfaktantów na wybrane linie komórkowe np. HaCaT, MeVo, A375 (w toku)

•    Badanie procesu mieszania mas kosmetycznych w mieszalniku próżniowym (w toku)

•    Analiza i dobór warunków suszenia rozpyłowego ekstraktów roślinnych (w toku)

logo eu1