Prezentacja pierwszych wyników projektu INNOCHEM

W dniach 18-21 czerwca 2017 w Sitges koło Barcelony (Hiszpania) odbyło się spotkanie ponad 300 naukowców z 48 krajów zajmujących się badaniem koloidów i zjawisk międzyfazowych. Na siódmej już konferencji z tego cyklu, zatytułowanej „7th International Colloids Conference” zespół SaponLabs zaprezentował pierwsze wyniki badań uzyskanych podczas realizacji fazy badań przemysłowych projektu INNOCHEM POIR.01.02.00-00-0005/16 „Opracowanie serii szamponów naturalnych bez dodatku syntetycznych surfaktantów, szczególnie SLS i SLES”.

Głównym celem projektu, którego dofinansowanie ze środków Europejskiego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wynosi 1'012’795,50 PLN, jest opracowanie serii naturalnych kosmetyków, w szczególności szamponów, wolnych od syntetycznych surfaktantów, takich jak sól sodowa siarczanu laurylowego (SLS) i jego oksyetylowanego analogu – SLES. Zaprezentowane na konferencji wyniki dotyczyły analizy zdolności tworzenia pian przez wodne ekstrakty z różnych części mydlnicy lekarskiej (Saponaria offcicnalis), zarówno świeżych, jak i poddanych suszeniu. Wnioski wysnute z tych wyników będą dla nas bardzo cenne podczas tworzenia naturalnych szamponów, w których nie będą używane syntetyczne środki pieniące, a zamiast nich wykorzystywać będziemy właśnie wodne ekstrakty z roślin. Należy przy tym podkreślić, że badania prowadzono wspólnie z Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej, a w ich realizacji aktywny udział brali studenci i doktoranci Wydziału.

logo eu1