Projekt Saponlabs zakwalifikowany do dofinansowania z programu INNOCHEM-2015

Z przyjemnością informujemy, że po zakończeniu oceny merytorycznej projektów złożonych w konkursie 3/1.2/2015/POIR w ramach Programu sektorowego INNOCHEM, finansowanego ze środków Działania 1.2 (Sektorowe programy B+R POIR 2014-2020),nasz projekt zatytułowany "Opracowanie serii szamponów naturalnych bez dodatku syntetycznych surfaktantów, szczególnie SLS i SLES" znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Wysokość dofinansowania wynosi 1'012’795,50 PLN.

W ramach Programu wpłynęło prawie 50 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 189 mln PLN, przy 305 mln PLN wartości kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie przyznano 27 projektom, na łączną kwotę dofinansowania równą niemal 100 mln PLN.

Sektorowy program B+R INNOCHEM ma na celu poprawę konkurencyjności polskiego sektora chemicznego na rynkach światowych poprzez wsparcie badań badawczo-rozwojowych oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań i technologii.

logo eu1