SaponLabs is recruiting

In connection with the research project POIR.01.02.00-00-0005 / 16
"Development of a series of natural shampoos without the addition of synthetic surfactants, particularly SLS and SLES" under INNOCHEM program, we are seeking candidates for a position of the "R & D Specialist".

You will find the complete offer in Polish below.

 

Oferta pracy dla specjalisty B+R

Nazwa firmy zatrudniającej: SaponLabs sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Nazwa stanowiska: specjalista B+R

Typ projektu NCBiR: INNOCHEM

Termin składania ofert: 15.02 2017, 15:00

Forma składania ofert: na adres mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Wymagania:

1) tytuł zawodowy magistra w dziedzinie Chemia, Technologia chemiczna, Biotechnologia lub pokrewne

2) znajomość metod pracy ze związkami pochodzenia naturalnego

3) doświadczenie w badaniach związanych z aktywnością powierzchniową, tworzeniem pian i emulsji

4) biegła znajomość języka polskiego i angielskiego

5) udokumentowany dorobek naukowy w postaci udziału w konferencjach oraz publikacji w czasopismach o tematyce granic faz i koloidów

 

Opis zadań:

1) Realizacja zadań badawczych w projekcie INNOCHEM POIR.01.02.00-00-0005/16 „Opracowanie serii szamponów naturalnych bez dodatku syntetycznych surfaktantów, szczególnie SLS i SLES”,

2) Optymalizacja procedur pozyskiwania naturalnych substancji o właściwościach kosmetycznych z roślin,

3) Formulacja kosmetyków zawierających jako główne składniki surowce naturalne

4) udział w pozostałych zadaniach projektu: opracowywanie wyników, przygotowanie publikacji i prezentacji na konferencjach.

 

Warunki zatrudnienia:

Wybrany kandydat będzie zatrudniony w ramach umowy o pracę na czas określony od dnia 01.03.2017 do dnia 31.08.2019 w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „INNOCHEM” POIR.01.02.00-00-0005/16 „Opracowanie serii szamponów naturalnych bez dodatku syntetycznych surfaktantów, szczególnie SLS i SLES.

Wymagane dokumenty:

1.            Życiorys naukowy,

2.            List motywacyjny z informacją o dorobku kandydata w odniesieniu do wymagań konkursu

3.            Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich,

4.            Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.);

Dokumenty należy przesłać drogą mailową do dnia 15.02.2017 roku do godz. 15:00 na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dodatkowych informacji udziela: Kierownik projektu, dr hab. inż. Kamil Wojciechowski, SaponLabs, ul. Noakowskiego 3 lab. 330, 00-664 Warszawa, tel. +48 507 321 724

logo eu1