Nous contacter

SAPONLABS SARL

Noakowskiego 3, laboratoire 330
00-664 Varsovie, Pologne
tél. +48 507 321 724

Numéro de TVA 7010515778


Questions générales: info [at] saponlabs.com
Consulting: consulting [at] saponlabs.com
Recherche: research [at] saponlabs.com

SaponLabs sp. z o.o.
ul. Noakowskiego 3,00-664 Warszawa
NIP: 7010515778, REGON: 362840946, KRS: 0000580802
Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
ul. Czerniakowska 100, 00 - 454 Warszawa
Kapitał zakładowy: 40,000 PLN

Envoyez-nous un message

Envoyer un message

logo eu1